Mirësevini në faqen tonë të re. Kjo është faqja e re e FSASH. Faqja është ende në nërtim, por shumë shpejt do të jetë e përfunduar. Do të përmbajë plot informacione rreth sindikatës dhe jo vetëm. Gjithashtu do të ketë si objektiv lehtësinë në përdorim. Vizitë të këndshme.