Kontrata Kolektive e Punës u nënshkrua më 05.06.2018 mes Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Federatës së Sindikatave të Arsimit dhe Shkencës dhe Sindikatës së Pavarur të Arsimit të Shqipërisë.

Kontratën mund ta shkarkoni këtu.

Kjo Kontratë Kolektive i shtrin efektet e saj mbi të gjithë personelin mësimor të punësuar në sistemin arsimor publik parauniversitar, përfshirë mësuesit e arsimit parashkollor, mësuesit e arsimit fillor, mësuesit e arsimit të mesëm të ulët dhe të arsimit të mesëm të lartë.

Kontratën mund ta shkarkoni këtu.